Przejdź do treści

Badanie wytrzymałości stali – na czym polega proces?

Stal, w zależności od miejsca stosowania musi charakteryzować się konkretnymi właściwościami fizycznymi. Dzięki nim jest w wstanie w stu procentach pełnić swoje funkcje. Aby sprawdzić czy dany materiał spełnia nasze oczekiwania konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich testów wytrzymałościowych. Wśród nich wyróżnić możemy między innymi próby rozciągania stali.

Jak przeprowadzane jest badanie wytrzymałości stali?

szczegółowe badanie wytrzymałości staliPróby rozciągania stali mają na celu ustalenie parametrów sprężystości, wytrzymałości na rozciąganie, a także plastyczności. Jeśli chodzi o szczegółowe badanie wytrzymałości stali może ono być przeprowadzane w sposób statyczny bądź dynamiczny. Podczas przeprowadzania badania na rozciąganie próbki rejestrowana jest zależność przyrostu długości próbki od wielkości siły rozciągającej, a także określana wytrzymałość na rozciąganie, granica sprężystości, plastyczności. Ponadto dowiedzieć możemy się również o wydłużeniu oraz wielkości siły, która powoduje zerwanie próbki. Jak zostało wspomniane wyżej, próba rozciągania może przebiegać w sposób statyczny oraz dynamiczny. Statyczna próba rozciągania jest podstawową metodą badań wytrzymałościowych materiałów konstrukcyjnych. Sam proces polega na osiowym rozciąganiu próbki ze stałą szybkością. Badanie zostaje przeprowadzone w temperaturze pokojowej, następnie w temperaturze obniżonej, a na samym końcu w podwyższonej. W większości przypadków próbkę stanowi odpowiednio przygotowany pręt o przekroju okrągłym, prostokątnym, kwadratowym bądź sześciokątnym o znormalizowanych wymiarach.

Dzięki przeprowadzonemu badaniu możemy dowiedzieć się jaką odpornością na pękanie charakteryzuje się dany materiał. Umożliwia nam ono sprawdzenie, czy dany element jest zgodny z oczekiwaniami, by mógł spełniać swoje codzienne funkcje. Aby w odpowiedni sposób przeprowadzić badanie niezbędna jest fachowa aparatura.