Przejdź do treści

Decydujemy się na odłoszenie upadłości

Wśród członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością panuje często mylne przeświadczenie, że złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości chroni ich przed odpowiedzialności osobistej za długi spółki. Złożenie takiego wniosku w rzeczywistości chroni członków zarządu wyłącznie wtedy, kiedy zostanie złożone w odpowiednim czasie. Jeśli egzekucja przeciwko spółce może być bezskuteczna, to członkowie odpowiadają solidarnie.

Moment ogłoszenia upadłości spółki

kiedy należy ogłosić upadłość spółkiCzłonkowie zarządu mogą uwolnić się od odpowiedzialności jeżeli wykażą, że we właściwym momencie złożono wniosek o ogłoszenie upadłości. Inną okolicznością jest wydanie postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego bądź zatwierdzenie układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia takiego układu. Warto wiedzieć kiedy należy ogłosić upadłość spółki. Wniosek powinien zostać złożony w terminie 3 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Za postawę uznaje się stan niewypłacalności dłużnika, na postawie ustawy prawo upadłościowe. Dłużnik jest niewypłacalny w tym momencie, kiedy traci zdolność do wykonywania własnych wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Uznaje się, że ma to miejsce, gdy opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest także niewypłacalna wtedy, kiedy jej zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres dwudziestu czterech miesięcy.

Dla określenia, czy spółka jest niewypłacalna nie będzie miało znaczenia to, czy nie wykonuje wszystkich zobowiązań pieniężnych, czy wyłącznie niektórych z nich. Nie będzie także znacząca wielkość niewykonanych zobowiązań. Niewykonanie zobowiązań nawet o niewielkiej wartości będzie oznaczało niewypłacalność w rozumieniu prawa upadłościowego. Złożenie wniosku przez członka zarządu w terminie może go zwolnić z odpowiedzialności za zobowiązania spółki.