Przejdź do treści

Dobra komunikacja dzięki treningowi umiejętności społecznych

Młodzi ludzie, u których występują trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, którzy nie potrafią respektować ogólnie obowiązujących zasad często nie radzą sobie z prawidłowym funkcjonowaniem w społeczeństwie. W takiej sytuacjach pomocny może okazać się trening umiejętności społecznych, dzięki któremu można nauczyć się pracy w grupie, konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z negatywnymi uczuciami, a także właściwego reagowania na krytykę.

Przebieg treningu umiejętności społecznych

fachowy trening umiejętności społecznych gdańskWażne jest również rozróżnianie uczuć doświadczanych przez innych ludzi. Ta metoda terapeutyczna często stosowana jest w przypadku małych pacjentów, u których występują całościowe zaburzenia rozwoju. Pomocna jest w przypadku autyzmu lub zespołu Aspergera, ADHD i innych zaburzeń zachowania. Zaleca się go także maluchom, u których występują fobie społeczne, zaburzenia nerwicowe i schizofrenia. W wielu przypadkach warto zdecydować się fachowy trening umiejętności społecznych Gdańsk i inne miasta w Polsce oferują terapię, dzięki której można nauczyć się prawidłowego nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Zajęcia grupowe opierają się na rozmowie i różnorodnych zabawach. Dba się tutaj o to, by uczestnicy nie odczuwali lęku i dyskomfortu. Psychologiczna metoda radzenia sobie z emocjami ma na celu naukę prawidłowego komunikowania się z innymi ludźmi i reagowania na swoje uczucia. Sprawdzi się w przypadku osób, z u których występują problemy z pracą zespołową. 

Sprawnie przeprowadzony trening umiejętności społecznych jest pomocny zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Jest bardzo popularną metodą leczenia zaburzeń funkcjonowania sprawności psychicznej. Zajęcia odbywają się pod czujnym okiem terapeuty. Dzięki nim pacjenci mogą obserwować zachowania innych ludzi, a także analizować własne zachowania i uczucia.