Przejdź do treści

Efektywne szkolenia BHP dla nuaczycieli

Bezpieczeństwo i higiena pracy to ważny element każdego zawodu. Zgodnie z aktualnymi przepisami pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzania szkoleń z zakresu bhp przed rozpoczęciem przez nowego pracownika swoich obowiązków w firmie oraz jest zobowiązany do powtarzania ich okresowo. Zasady tych szkoleń zostały ściśle określone w polskim prawodawstwie.

Szkolenie z bhp dla nauczycieli

szkolenie okresowe bhp dla nauczycieli

Nauczyciele to specyficzna grupa zawodowa. W swojej pracy są nie tylko zobowiązani do przestrzegania przepisów bhp, ale są również odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich wychowanków. Zobowiązuje ich do tego ustawa o systemie oświaty, odpowiednie rozporządzenia oraz Karta Nauczyciela. W czasie zajęć organizowanych przez szkołę nauczyciel musi zapewnić bezpieczeństwo swoim uczniom.Przeprowadzając szkolenie okresowe bhp dla nauczycieli należy zwrócić na to szczególną uwagę. Takie szkolenie powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na pięć lat. Pierwsze szkolenie okresowe natomiast nie powinno być przeprowadzone później niż dwanaście miesięcy od rozpoczęcia pracy. Ma ono na celu odświeżenie oraz ugruntowanie wiedzy pracowników. Jest świetną okazją do zapoznania nauczycieli z nowymi rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi. Ze szkolenia okresowego mogą zostać zwolnione osoby, które mają aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia u innego pracodawcy lub odbyły to szkolenie na innym stanowisku z tym samym zakresem tematycznym.

Szkolenie okresowe może przeprowadzić sam dyrektor szkoły bądź placówki oświatowej. Można jednak powierzyć prowadzenie szkoleń firmie zewnętrznej. Firma taka powinna posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Profesjonalni szkoleniowcy bhp w sposób świeży i ciekawy przeprowadzą całe szkolenie.