Przejdź do treści

Kompleksowe szkolenie BHP

  • przez

Wypadki się zdarzą każdemu i często w najmniej oczekiwanym momencie. Możemy się poślizgnąć w domu po wyjściu z wanny, albo w pracy na posadzce. Jeżeli chodzi o wypadki w zakładzie pracy, to są one traktowane w szczególny sposób.

Kto przechodzi wstępne szkolenia BHP?

szkolenie wstępne bhp warszawaWypadek w pracy z wielu względów wymaga spełnienia wielu kryteriów, które zaczynają się już w momencie zatrudnienia. Przede wszystkim każdy nowo zatrudniony pracownik musi przejść przez szkolenie wstępne BHP Warszawa jest miastem, w którym wiele firm zajmuje się takimi usługami. Zgodnie z przepisami, pracodawca jest zobowiązanym do przeszkolenia pracownika, którego zatrudnił, nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy. Jest to konieczne, gdyż brak podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania zakładu pracy, specyfiki wykonywania obowiązków czy samej obsługi urządzeń, może mieć poważne skutki dla zakładu pracy i samego pracownika. Na wstępnych szkoleniach, pracownicy są informowani na temat zasad korzystania z podstawowych, ale i specjalistycznych urządzeń. Zapoznają się z trasą drogi przeciwpożarowej, miejscami, w których znajdują się gaśnice i sprzęty do gaszenia ognia. To, jak często szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być powtarzane jest ściśle związane z konkretnym stanowiskiem. Jeżeli wykonywane przez pracowników prace są kwalifikowane do niebezpiecznych, to szkolenie z BHP muszą być powtarzane nawet co dwanaście miesięcy i odbywa się to na koszt pracodawcy. Mogą one być prowadzone w zakładzie pracy lub zewnętrznej firmie.

Każde szkolenie BHP czy to wstępne czy okresowe, musi być odpowiednio udokumentowane, gdyż jest to wymagane w chwili kontroli z Inspekcji Pracy. Są to bardzo ważne szkolenia z punktu widzenia bezpieczeństwa pracowników i pracodawców.