Przejdź do treści

Symulacja rozprzestrzeniania się pożaru

Zabezpieczenia przeciwpożarowe, drogi ewakuacyjne i wyposażenie ratunkowe na terenie wielu zakładów pracy, obiektów użytkowych i mieszkalnych rozmieszczane są według oceny obiektowych specjalistów bezpieczeństwa, co nie zawsze skutkuje stworzeniem dobrze rozlokowanych zabezpieczeń. Okazuje się bowiem, iż najwygodniejsza droga ewakuacji nie musi być koniecznie najbezpieczniejszą.

Najdokładniejsze dynamiczne symulacje pożarowe

realistyczna symulacja cfdW wielu przypadkach okazywało się bowiem, iż ogniska pożarowe rozprzestrzeniały się całkowicie inaczej niż zakładano, nieraz odcinając wyposażenie przeciwpożarowe w taki sposób, iż nie mogło być użyte w ogóle. Z tego powodu, nowoczesne i dokładne metody przewidywania zachowania ognisk pożarowych zawsze budziły zainteresowanie właścicieli obiektów oraz załóg straży pożarnej. Obecnie, najbardziej zaawansowaną metodą na stworzenie modelu pożaru jest symulacja CFD. Realistyczna symulacja CFD umożliwia stworzenie szczegółowego, dynamicznego modelu rozprzestrzeniającego się ogniska pożarowego, oraz wielu wariantów które zależą od specyficznych warunków na terenie obiektu. Firmy zajmujące się projektowaniem takich symulacji załączają w nich niemal wszystkie szczegóły, jakie tylko można znaleźć na terenie który ma być poddany symulacjom. Zachowanie pożaru zależne jest więc od szybkości reakcji załogi, użycia sprzętu przeciwpożarowego czy nawet wyposażenia znajdującego się na terenie który został objęty ogniskiem pożarowym.

W ten sposób można przewidzieć z dużą dokładnością zachowanie pożaru powstałego na terenie danego obiektu, a dzięki temu przygotować się znacznie lepiej do jego natychmiastowego zwalczenia, lub przynajmniej ograniczenia zasięgu. W taki sam sposób można również tworzyć modele ewakuacji czy podobnych sytuacji zagrożenia.