Wibrodiagnostyka w przemyśle

Regularna diagnostyka maszyn przemysłowych jest niezbędna dla ich prawidłowego działania, ponieważ pozwala na wykrycie wszelkiego rodzaju uszkodzeń na wczesnym etapie, zanim zaczną one stanowić poważny problem. W wielu przypadkach konieczna jest także diagnostyka wpływu maszyn na ich otoczenie i np. na ludzkie zdrowie.

W czym pomogą badania wibrodiagnostyczne?

wibrodiagnostykaJedną z ważnych dziedzin pozwalających na dokładną ocenę jakości wykonania maszyn i urządzeń, a także jakości ich pracy, oraz na sprawdzenie, czy nie doszło do uszkodzenia sprzętu, jest wibrodiagnostyka. Jak już wspomniano, jest to sposób na ocenę uszkodzeń, zarówno tych, które mogą być wynikiem błędu fabrycznego na etapie produkcji poszczególnych elementów i podzespołów, jak również tych powstałych w trakcie użytkowania danej maszyny. Te z kolei mogą być efektem zużycia elementów, nieprawidłowego podłoża, na którym urządzenie stoi czy też przeciążenia wynikającego ze zbyt szybkiego tempa pracy. Wibrodiagnostyka pozwala ocenić skalę możliwych i istniejących uszkodzeń, wykryć ich źródło i pomóc w usunięciu problemu, zanim stanie się on naprawdę poważny. Kolejnym ważnym celem stosowania badań wibrodiagnostycznych jest ocena wpływu maszyn na otoczenie, ponieważ ich drgania mogą prowadzić do powolnego, ale nieuchronnego uszkodzenia całej konstrukcji budynku. Ważą kwestią pozostaje także wpływ tak silnych drgań na ludzki organizm, który przecież nie jest korzystny, a gdy dzięki badaniom wiemy, jaki jest poziom drgań, możemy starać się go zmniejszyć.

Jak widać badania wibrodiagnostyczne są bardzo ważne w przemyśle, ponieważ pozwalają na ocenę uszkodzeń urządzeń, zarówno na etapie produkcji jak i podczas ich zwykłej pracy, wpływu maszyn na budynki i ludzi, i wielu innych rzeczy. Znając wyniki wibrodiagnostyki można podjąć działania w celu zmniejszenia poziomu drgań i usunięcia uszkodzeń.