Przejdź do treści

Wykonanie izolacji cieplnej rurociągu

Wyprodukowaną w kotle lub innym źródle ciepła energię trzeba odpowiednio przetransportować do elementów odpowiedzialnych za jej rozprowadzenie. Do takiego zadania wykorzystuje się specjalne rury, będące jednocześnie najsłabszym elementem całej konstrukcji. Nieodpowiednio zaizolowana rura może być przyczyną utraty znacznej części ciepła, a to spowoduje znaczne straty finansowe.

Jakich materiałów używa się do izolacji rurociągów?

izolacja rurociąguZa pomocą rurociągów ciepłowniczych transportuje się ciepłą wodę do mieszkań spółdzielczych oraz obiektów przemysłowych. Aby cały proces był opłacalny i nie powodował znacznych strat energii, konieczny jest dobór odpowiedniego materiału rury, który będzie się charakteryzował niską przenikalnością oraz wysoką odpornością na szkodliwe czynniki zewnętrzne, takie jak mróz. Konieczna jest również odpowiednia izolacja rurociągu, która dodatkowo poprawi parametry przenikalności i zminimalizuje problem uciekania ciepła. Składa się ona z dwóch warstw – właściwej, która musi cechować się niskim współczynnikiem przenikalności oraz płaszcza ochronnego, chroniącego izolację właściwą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz oddziaływaniem środowiska. Do tego celu stosuje się specjalne materiały, takie jak pianka poliuretanowa, która natryskiwana jest na izolowana powierzchnię lub inne tworzywa sztuczne, których struktura jest odpowiednio porowata, na przykład polietylen czy styropian.

Transport energii cieplnej odbywa się za pośrednictwem rurociągów. Taki sposób wymaga zastosowania odpowiednich materiałów rur oraz wykonania właściwej izolacji, by ograniczyć ryzyko strat, związanych z wysoką przenikalnością energii. Dzięki temu system transportowania jest bardziej wydajny i skuteczny, a co za tym idzie mniej kosztowny.